《CAD2000简体中文版》(AUTO CAD 2000)

《CAD2000简体中文版》(AUTO CAD 2000)
  • 片  名  《CAD2000简体中文版》(AUTO CAD 2000)
  • 简  介  无
  • 类  别  软件
  • 小  类  应用软件


  • 详细介绍简介:
    先将AUTO CAD R2000中文版安装完后把光盘上的 R2000中文版解密文件 目录下的
    a2kcrk.com文件复制到acad2000中文版的安装目录下运行即可解密
  • 《CAD2000简体中文版》(AUTO CAD 2000)_large