《VMWARE P2V升级版本2.0版》(VMWARE P2V 2.0)2.0

《VMWARE P2V升级版本2.0版》(VMWARE P2V 2.0)2.0
 • 片  名  《VMWARE P2V升级版本2.0版》(VMWARE P2V 2.0)2.0
 • 简  介  发行时间: 2004年制作发行: www.vmware.com
 • 类  别  软件
 • 小  类  系统工具


 • 详细介绍中文名: VMWARE P2V升级版本2.0版英文名: VMWARE P2V 2.0别名: VMWARE P2V 2.0版本: 2发行时间: 2004年制作发行: www.vmware.com地区: 美国简介:
  请查看我发布的1.0版本的介绍
  http://bbs.VeryCD.com/forum/t/98987.shtml
  本人对虚拟机非常感兴趣。如有对vmware虚拟机感兴趣的骡友,联系我:
  ifconfig1982[at]163[dot]com
 • 《VMWARE P2V升级版本2.0版》(VMWARE P2V 2.0)2.0_large