《Linspire操作系统》(Linspire.Live.Edition.5.0.69)[Bin]

《Linspire操作系统》(Linspire.Live.Edition.5.0.69)[Bin]
 • 片  名  《Linspire操作系统》(Linspire.Live.Edition.5.0.69)[Bin]
 • 简  介  制作发行: Linspire
 • 类  别  软件
 • 小  类  操作系统


 • 详细介绍简介: 转自TLF语言:英语
  类别:操作系统
  网址:http://linspire.com/sales_intro.php
  LinspireTM是一套全功能的操作系统,就像Microsoft Windows XP 或 Apple Mac OSX一样。
  Linspire为你提供向Widnows一样操作便捷的视窗环境,但是这是在强大,稳定的Linux平台下的。引用 ?
  圻圮
  ??咣? ?
  ?掭捋曹 咣?
  ? ?圹圹曹 咣馨 j0h2n HoA
  ?稗蒉圹圹圹曹 ? ?
  ? ????圹圹圹策 苒 ???
  ?? ? ??拜掭捋圹圹?苒??????
  苘苘苘苘圻哌圮苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘?咣鄄?苒苘苘苘苘苘苘苘苘苘苒
  圻 苘苘苘苘?苘苘苘苘 苘苘苘苘 苘苘苘?苘苘苘苘 ?苘? 苘??苘苘?苘苘苘苘 掭
  ?圹圹圹圹圯圹圹圹圹鄄捋圹圹圯圹圹圹圹厕圹圹圹鄄 圹圹蒇圹圯 捋圹圹坜圹圹圹鄄 ?
  蒉圹鄄咣圹厕圹鄄咣圹鄄蒇圹咣坜圹鄄咣圹圯鄄咣圹鄄蒇圹鄄捋圹?圹圹圹圯鄄咣圹圹蒉?
  蒉圹草 捋鄄捋鄄?捋圹圯圹?捋捋鄄?捋圹莶?捋圹圯圹圹蒇圹圹蒉圹圹圹蒇?捋圹圯掭
  圹鄄 圹蒇圹? 圹圹厕? 圹圹? 圹圹? 圹圹厕圹厕圹鄄掭 圹圹圹薏 圹圹??
  圹鄄 圹蒇圹? 圹圹厕? 圹圹? 圹圹? 圹圹厕圹厕圹鄄 ?圹圹圹薏 圹圹??
  捋圹? 薏捋圹? 捋圹草? 捋圹? 捋圹? 捋圹圯圹蒇圹圯 ?捋圹圯圯 捋圹??
  捋圹? 咿圹草策咿圹圹葺策 捋圹莶?捋圹策哌哌哌咿鄄蒇圹圯 ?捋圹圯鄄哌哌哌?苒
  捋圹? 苻圹圯 捋圹草? 捋圹? 捋圹? 苒圹圹圯圹圹??捋圹圯圯 懿苓?
  圹鄄 捋蒇圹? 圹圹厕? 圹鄄 圹鄄 捋圹圹圹厕圹鄄 ?圹圹鄄薏 捋圹蒉?
  圹鄄 圹蒇圹? 圹圹厕? 圹鄄 圹鄄 圹圹圹圹厕圹鄄 掭圹圹鄄薏 圹圹??
  蒉圹草 捋鄄捋鄄?捋圹圯鄄? 捋鄄? 捋圹?捋圹圹圹鄄蒇圹草捋圹圹圹莶?捋圹圯掭
  蒉圹鄄苒圹厕圹鄄 圹圹圯圹? 捋圹? 捋圹曹圹圹坜圹圹厕圹鄄 圹圹圹草鄄苒圹鄄蒉?
  ?圹圹圹圹槽圹圯 捋圹圹圹? 圹圯 圹圹圹圹圹 圹圹蒇圹圯 捋圹圹圹圹圹圹鄄 ?
  圮 哌哌哌哌哌哌 ?哌哌哌? 哌 哌哌哌哌 ?哌? 哌??哌哌哌哌哌哌哌 苒
  哌哌哌哌哌哌哌?哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌苓哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌 ?
  ? C A F F E i N E ( C F E ) ???稗 哕 ?????????????
  策哌咣 P R E S E N T S . . . ???蒉 鞍 ????????????
  哕? ?
  曹? 卑 Linspire.Live.Edition.5.0.69-CFE
  槽 ?
  哕?
  曹? Packager ....... : CFE Team
  槽 Supplier ....... : CFE
  哕?
  曹? Our Rls Date ... : March 2005
  槽 Store Date ..... : 2005
  哕? Platform ....... : PC
  曹? Program Type ... : Operating System

  哕? Protection ..... : Condom
  曹? Cracker ........ : N/A
  槽 Size ........... : XX*15MB
  哕? Format ......... : BIN/CUE
  曹?

  圮苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘懿膊槽
  Release Notes .. :
  Date: April 2005
  Version: 5.0.69
  LinspireTM is a full-featured operating system like Microsoft Windows XP or Apple Mac OSX.
  Linspire offers you the power, stability and cost-savings of Linux with the ease of
 • 《Linspire操作系统》(Linspire.Live.Edition.5.0.69)[Bin]_large